Στόλος διανομής

Στόλος διανομής

Η διανομή γίνεται με ιδιόκτητο στόλο 10 φορτηγών αυτοκινήτων διαφόρων διαστάσεων από τα οποία τα 4 έχουν ψυχόμενο θάλαμο  (έως 4 οC). Πιο συγκεκριμένα ο στόλος μας αποτελείται:

  • 2 φορτηγά  15 tn (1 με ψυχόμενη καμπίνα)
  • 4 φορτηγά   7 - 10 tn (3 με ψυχόμενη καμπίνα)
  • 2 X-Van       1 tn
  • 2 Van/truck < 1 tn

  Όσο για τις παραγγελιοληψίες χρησιμοποιούνται 5 ιδιόκτητα αυτοκίνητα ΙΧ.