Ανθρώπινο δυναμικό

Ανθρώπινο δυναμικό

  •  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

         Δημοσθένης Μωραϊτης

         τηλ. 697 68 69 191

        

         Αχιλλέας Μωραϊτης  

         τηλ. 697 68 69 192

 

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ LOGISTICS

         Αθανασία Μωραϊτη

         τηλ. 697 68 69 195