Νέα
  • Από 01/05/2018, η εταιρεία μας αναλαμβάνει, εκτός από την εμπορία, και την παροχή υπηρεσιών logistics για την KORE SA για τους νομούς Αχαΐας και Ηλείας 

 

  • Από 01/06/2018 εδραιώνεται συνεργασία με την INTERTRADE-HELLAS για θέματα εμπορίας προϊόντων σε όλη τη Δ. Ελλάδα